Vanaf 01-07-2006 t/m 30-06-2007

bijgewerkt op

Bestuur :

Ingaande 10 september 2006
Voorzitter Peter H.A. Steenmeijer
Vice Voorzitter Vacant
Secretaris J.B.Coen Weddepohl
Penningmeester Ton Frankhuyzen
Hockeytechniek Jules C. Groenenberg
Accommodatie en Bar Harry Pestoor
Evenementen Sander Mammen
Arbitrage en Operationele Dienst Jan Slot
Public Relations Peter Steenmeijer a.i.