Vanaf 01-07-2005 t/m 30-06-2006

bijgewerkt op

Bestuur :

Ingaande 10 september 2005
Voorzitter Peter H.A. Steenmeijer
Vice Voorzitter Vacant
Secretaris J.B.Coen Weddepohl
Penningmeester Robert-Jan Rijkers
Hockeytechniek Jules C. Groenenberg
Accommodatie en Bar Peter E. Zwarts
Evenementen Sander Mammen (nog niet benoemd alv) o.v. voorzitter
Arbitrage en Operationele Dienst Jan Slot
Public Relations Peter Steenmeijer a.i.

Hockeykampen 2005

In augustus waren er de traditionale hockeykampen. Dit jaar waren de mogelijkheden behoorlijk beperkt door de aanleg van kunstgrasvelden. Deze waren in een kritieke fase, waardoor er absoluut niet op gelopen mocht worden en dat was natuurlijk best wel moeilijk bij een verdwaalde bal.
Hierbij een foto-impressie van het D-kamp.


Van het C-kamp zijn geen foto's voorhanden.
Hier een foto-impressie van het A-Kamp

Aanleg Kunstgrasvelden bij Ares

Allereerst een uitleg van de plannen.

Om te kunnen begrijpen waarom het gaat, alleerst een plaatje van het sportpark.

Het oude kunstgrasveld (KG1) gaat verdwijnen en wordt een nieuw trainingsveld voor Alexandria.
Naast het nieuwe veld (veld 1) komt een nieuw zandingestrooid veld (veld 2) en op het oude veld 4 en in het verlengde van het nieuwe kunstgrasveld (veld 1) komt een half veld (Rabobank veld). De mogelijkheid wordt opengehouden om naast het nieuwe veld (veld 2) nog een veld neer te leggen. Hiervoor is de aanduiding veld 3 gereserveerd. Het geheel geschiedt met een neutrale grondbalans, zodat er geen grond behoeft te worden afgevoerd. Voor de aanleg wordt wel zand voor de ondergrond van het veld 2 en lava en rubber voor beide velden aangevoerd.

Afscheid van het oude KG-veld (KG1).

Ceremonieel is op 19 juni de middenstip door de voorzitter persoonlijk verwijderd nadat de laatste wedstrijd, als onderdeel van het Notaris van Dooren toernooi, was gespeeld. Daarmee kwam het einde aan een historisch lang gebruik van een veld van 19 jaar en 1 maand.Werkzaamheden oude veld


Op donderdag 23 juni is begonnen met het verwijderen van het hekwerk langs het oude veld 4.

Op maandag 27 juni zijn een groot aantal tegels voor hergebruik van het oude kunstgrasveld overgebracht naar het clubhuis. Leden van jongens A (5) hebben zich bijzonder uitgesloofd (zie foto's).

Leden van meisjes A, maar liefst 9 hebben zich 's middags bezig gehouden met het opnemen van de tegels bij de kleedkamers. In verband met de portretrechten zijn daarvan geen foto's.

Jeu de Boulesbaan

De herinrichting van de punt aan de zuidzijde van het clubhuis ligt al vanaf september 2001 te wachten op een goed plan. Verschillende varianten zijn de revue gepasseerd en verschillende bestuursleden hebben er al naar gekeken, tot nu toe zonder resultaat. Een prachtige accommodatie, als straks de nieuwe velden klaar zijn en dan zo'n entree..........?
Vandaar dat een oud idee uit de kast is gehaald, dat te realiseren was op het moment dat er met grond op het complex zou worden geschoven. De kosten zouden dan laag kunnen blijven en de gebruikswaarde zou omhoog kunnen gaan.
Het idee is omde "zuidpunt" om te bouwen tot Jeu de Boelesbaan. Maar dan moest er wel heel snel gehandeld worden!
De vrijkomende grond wordt dan verwerkt in het nieuwe trainingsveld van Alexandria, in ruil daarvoor krijgen wij de beschikking over een deel van de lava.
Helaas was het niet mogelijk het terras te sparen, zodat daar enige zelfwerkzaamheid moet plaatsvinden. Het scheelde wel meer dan 1000 kruiwagens. Mensen die zich geroepen voelen daarbij een handje te helpen waren van harte welkom.
Het lava ligt erin, nu nog inklinken om een harde ondergrond te krijgen.Even koffie.Herstel terras

 

Aanleg Rabobank veld.

Aanleg veld 2.

Mantelbuis voor veld 2De coördinatie voor de Stichting Accommodatie Nagelpoel was in handen van Peter Steenmeijer, secretaris van de Stichting en een coördinatieteam met daarin Jurrien Mulder, Ed Bosklopper, Coen Weddepohl en Jules Groenenberg.

Ans Venhoeven Speelplaats

Op de plek waar na het afbranden van het clubhuis bijna 18 maanden de vervangende kantine heeft gestaan is nu een speeltuintje voor Ares hockeydroppies gerealiseerd.
Met het weghalen van het bosje is een ruimte van ca 150 m2 hiervoor ter beschikking gekomen. De gewenste ondergrond heeft ons nogal wat hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk is ervoor gekozen om voor mul zand te kiezen. Omdat dit weer een geliefde plek zou opleveren voor niet met name genoemde hondjes, moest het geheel van een hek worden voorzien. Pas daarna konden de speelwerktuigen worden opgesteld.
Wel is het natuurlijk zo dat de ouders verantwoordelijk blijven voor het welzijn van hun kroost, hetgeen met een fraai bordje kenbaar wordt gemaakt. De bijgaande foto geeft een beeld van de noeste arbeid van vele vrijwilligers, die daarvoor zeker op de vrijwilligersavond worden bedankt.

Coupe d'entree 3 september 2005

Op zaterdag 3 september 2005 organiseerde HockeyclubAres voor de C- en D-elftallen opnieuw het bekende Coupe d'Entree
Een toernooi, dat in de voorgaande jaren ook al een enorm succes was! Naast de nodige teams uit de regio nemen ook de Ares C- en D-elftallen weer deel. Naast een gezellige seizoens2005opening, biedt dit toernooi de uitgelezen mogelijkheid voor de D's om aan het grotere veld te wennen.

Wij zorgden voor wat te drinken, een spectaculaire wedstrijd die niets met hockey te maken heeft, iets lekkers en een prijs(je) voor ieder team.
Met de Coupe déntree werd ook het nieuwe kunstgrasveld van Ares informeel in g ebruik genomen.

Algemene Ledenvergadering 10 september 2005

Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering stond natuurlijk vooral in het licht van de gerealiseerde kunstgrasvelden. Ook het afscheid van Aad Verveld en zijn benoeming tot Erelid stonden centraal. Als zijn opvolger werd Robert Jan Rijkers benoemd. Verder werd Peter Zwarts als bestuurslid herbenoemd. Dat gold ook voor Peter Steenmeijer als voorzitter. Hij kreeg ook het Erelidmaatschap uitgereikt. Carice Spijkers heeft het bestuur na 3 jaar verlaten. Er waren bloemen voor de partners van de pas benoemde Ereleden. Coen gaf een presentatie over de uitslag van de in het voorjaar gehouden enquête, gaf aan wat de consulsies waren voor het bestuur en welke consequenties het bestuur aan de uitslag wenste te verbinden. Er zijn enkele beleidspunten op grond van de enquête aangescherpt. Het totaalcijfer kwam op 7,7. Het gaat kennelijk zo goed met Ares dat er in deze ledenvergadering geen enkele vraag of opmerking is gekomen van de ruim 40 aanwezigen.

Opening Kunstgrasvelden 10 september 2005

Voor de 2005opening van de kunstgrasvelden waren vele genodigden aanwezig. Loco-burgemeester Fokko Spoelstra, Jos Rovers, Directeur Particulieren van de Rabobank Apeldoorn, Richard Klein, Directeur Intersport Jonker, Charles Schijf, Robert van de Brink en Paul Benes van de KNHB, Freek Kamminga van VSA, Wilco Huisman van het Verenigingsbureau, Elmer Sterken van AMHC, Henk Schuring van Alexandria, sponsoren, oud-leden en leden zagen hoe Peter Steenmeijeer iedereen verwelkomde. Jos Rovers opende vervolgens symbolisch het Rabobank veld. Toen was het woord aan de familie Venhoeven. Paul deed het woord en verheugde zich over het feit dat er nu zo'n mooie club stond die hun legendarische moeder nog niet vergeten is. Hij onthulde samen met Elsbeth en Hans het naambordje van de "Ans Venhoeven speelplaats". Vervolgens werd er door Intersport Jonker het sposorcontract getekend. Daarna voerden Elmer, namens AMHC en Paul Benes namens de Bond het woord en mocht Fokko Spoelstra als laatste de plattegrond onthullen en daarmee het complex voor geopend verklaren. Na de plechtigehden was er gelegenheid voor een hapje en een drankje, was er muziek en een wedstrijd van Heren 1 tegen een verzameling van oud Heren 1 spelers. De oudjes wonnen met 6 tegen 1. Dat de Heren van één zich niet van de beste kans lieten zien was begrijpelijk, want de volgende dag moesten aantreden tegen een elftal dat gecoached wordt door.... jawel, één van de oudjes (Rob Hupkens) en dan laat je niet het achtereind van je tong zien.

Trimtoernooi 15 oktober 2005.

Op 15 oktober vond het jaarlijkse trimtoernooi van Ares plaats. Hierbij waren 3 teams van Ares vertegenwoordigd.
Het merendeel van de foto's betreffen het Ares Trim Do team in de paarse shirts.

Keepersclinic 22 oktober 2005

Op zaterdag 22oktober liepen in het hele land de wekkers vroeger af dan normaal. Heel veel keepers en keepsters hadden ingegeschreven voor de landelijke keepersdag bij Ares. Het zou een grootse dag worden met als trekker Guus Vogels en zijn keeperstrainer. Bijgaande foto's geven een beeld van de gebeurtenissen.

Knotshockeydemonstratie in Zeist 27 januari 2006

Op 27 januari reisde de knotshockeyers naar Zeist voor het geven van een demonstratie knotshockey bij de hockeyclub Phoenix. De ontvangst was geweldig. Het enige probleem was eigenlijk dat het een beetje koud was. Het vroor en dus kon er niet worden gehockeyed, maar knotshockey heeft minder last van een hard veld en dus werd er besloten toch het veld op te gaan. Naast de 16 meegereisde knotsers van Ares waren er ca 10 belangstellenden uit Zeist.

ZaalkampioenenIn de zaal waren er 4 kampioenen bij de jeugd.


van JB1 en MD1 zijn er foto's. Van MA2 en JD3 helaas ook niet.

Jaarverslag 2005-2006

Voor het jaarverslag klik hier