Jaarverslag verenigingsjaar 2003-2004

bijgewerkt op

Algemeen beeld.

Na de rumoerige jaren 2000-2003, waarin vele hoogte en dieptepunten, kenmerkte het seizoen 2003-2004 zich vooral door rust en bijkomen van de afgelopen jaren. Veel is er tenslotte al bereikt en het is nu de kunst om niet in te slapen. Het nieuwe clubhuis is nog wat onwennig. Dat komt vooral tot uiting bij het weer oppakken van de feesten. De cultuur van spetterende feesten, waar Ares om bekend stond, is met het teloorgaan van het oude clubhuis ingezakt. Het lukt nog niet echt dit weer tot op het oude niveau terug te brengen. Misschien is er ook wel een zekere feestmoeheid opgetreden. Eenzelfde moeheid die zich ook manifesteert bij de zelfwerkzaamheid. Was die vorig seizoen, bij de herbouw van het clubhuis nog goed te noemen, aan het einde van dit verslagjaar valt een zekere terughoudendheid niet te ontkennen. De aangebrachte beveiliging rondom het clubhuis blijkt te werken; het gevoel bestaat dat er minder ongure individuen om het clubhuis heen zwerven, al is het nog niet geheel voorbij. De belangrijkste gebeurtenissen vonden plaats in de doelgroepen. In het beleidsplan werd gewag gemaakt van Hockey voor gehandicapten. Dat is dit jaar van start gegaan met een prachtige inloopdag. Ook de introductie van het Knotshockey heeft dit jaar plaatsgevonden, weliswaar minder spectaculair, maar de groep is constant en zeer enthousiast. Hoewel de gebeurtenissen voor ons een zekere rust uitstraalde, bleven bij de KNHB onze activiteiten niet onopgemerkt en mocht Ares op 26 juni de Bestuurdersprijs 2004 in ontvangst nemen, waaraan een geldbedrag van 2300 euro is gekoppeld.

Bestuur.

Tijdens het verslagjaar hebben er zich geen bestuursmutaties voorgedaan, m.d.v. dat Frank Kempkes PR op zich genomen heeft en dat voor Peter Zwarts de naam van zijn taak is veranderd in Accommodatie.

Ledenontwikkeling/Ledenadministratie.

Alsof het niet op kan. Voor de vierde keer op rij heeft Ares een enorme groei gerealiseerd.
Even zag het er naar uit dat het jaar beëindigd zou worden met een ledental boven de 600. Op papier is dat getal wel even gehaald als de opzeggingen per 30 juni buiten beschouwing gelaten zouden zijn. Een zeer positieve bijdrage aan de groei hebben de trimgroep op donderdag, gehandicaptenhockey, knotshockey en de jeugdactie in juni gegeven.
De getallen: we begonnen dit jaar na een uitstekend 2002/2003 seizoen met 503 leden. Aanvankelijk gingen we snel richting 600 leden. Het tempo van de aanmeldingen vertraagde echter. De eindspurt met 31 nieuwe jeugdleden per 28 juni zorgde ervoor dat we op 593 zijn geëindigd.
Wat opvalt is dat het aantal opzeggingen gelijk is aan dat van het vorige seizoen. Het aantal leden heeft zich de afgelopen drie jaar als volgt ontwikkeld:

seizoen

beginstand

bij

af

eindstand

groeipercentage

1999 / 2000

349

54

61

342

- 2 %

2000 / 2001

342

103

45

400

+ 17 %

2001 / 2002

400

108

62

446

+ 12 %

2002 / 2003

446

122

65

503

+ 13 %

2003 / 2004

503

155

65

593

+ 18 %Met de voorzitter is een overzicht gemaakt over het verloop van leeftijdsgroepen over de jaren. Vanaf 1999 is per jaar vastgelegd hoeveel nieuwe leden zich in een groep hebben aangemeld en is aangegeven in de jaren daarop volgend hoeveel opzeggingen er waren. Dit overzicht kan gebruikt worden voor het uitzetten van een beleid om leden te behouden.

Naar leeftijd is de opbouw als volgt:

per 30 juni 2004

leeftijdpeildatum 1 okt 2003

totaal

man

vrouw

jonger dan 10

142

65

77

10 of 11 jaar

61

28

33

12 of 13 jaar

50

19

31

14 of 15 jaar

41

15

26

16 of 17 jaar

25

10

15

18 t/m 34 jaar

103

54

49

35 t/m 64 jaar

154

89

65

ouder dan 64 jaar

17

11

6

Technische Commissie/Technische Zaken.

Algemeen.

De technische commissie bestond afgelopen seizoen uit Jules Groenenberg, tevens lid van het Bestuur, Bartje Vos , Johan Tervoert en Bart Wortelboer. De technische commissie kwam iedere 14 dagen bijeen om het technische beleid binnen de vereniging uit te voeren.Tevens waren zij die avonden bereikbaar, als inloop voor spelers/sters en ouders. Het contract met de Hoofd Jeugd Trainer is omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, tot ieders tevredenheid. Jammer was het dat voor het einde van het seizoen het contract met de heren I trainer ontbonden werd. Het heeft de TC veel moeite gekost voor het komende seizoen een nieuwe trainer voor Heren 1 te vinden , hetgeen uiteindelijk toch is gelukt.

Gelden van Centurio werden wederom nuttig besteed. De TC heeft wederom veel steun gehad aan het Jeugdkader . De Technisch Commissie bedankt vanaf deze plaats een ieder, die zich weer ingezet hebben het afgelopen seizoen. Zonder die hulp is het niet mogelijk een vereniging als Ares te laten floreren.

Senioren.

De prestaties van de senioren bleven enigszins onder de maat.Heren I handhaafde zich uiteindelijk in de 2e klasse; terwijl dames I een duidelijke stijging onderging vergeleken bij afgelopen jaar.Heren II deed het ook prima , ondanks de somtijds problemen met de bezetting , terwijl de overige teams over het algemeen geen potten konden breken.

Junioren.

Bij de junioren konden we enige kampioenen begroeten , te weten :JA1 op het veld; JC1 op zowel veld als zaal en JC3 in de zaal.JB1 was te laag ingedeeld gezien het positieve doelsaldo van 120.

Door intensievere training is de TC van mening dat het hockeyvermogen van de diverse teams een stijgende lijn moet kunnen hebben.

Jongste Jeugd.

Ook dit jaar verheugen we ons weer op een behoorlijke groei binnen deze categorie.Dit brengt met zich mee, dat ook de trainingsmogelijkheden nader bekeken moeten worden, vooral op de zaterdag.
We blijven streven, naar een bezetting van tenminste 2 jeugdteams in elke klasse, zowel bij de jongens als bij de meisjes. De diverse aktiviteiten, buiten het reguliere hockey om, zorgde weer voor een mooi en prettig seizoen. Denk hierbij o.m. aan het Paasontbijt, Sinterklaas e.d.

Gehandicapten Hockey.

Met veel enthousiasme zijn we in oktober gestart.Inmiddels met 5 fantastische leden.De TC gaat er alles aan doen om deze groep komend seizoen uit te breiden.
De meisjes en jongens hebben al aan " het echte hockey " geroken, gezien hun deelname aan 2 toernooien

Knotshockey.

Ook hier is afgelopen seizoen op de vrijdagmorgen met veel enthousiasme gespeeld. Deze vorm van hockey kan gespeeld worden vanaf ongeveer 60 jaar tot ... Momenteel doet er zelfs een 80 jarige mee!!! Wie Volgt?

Trimhockey.

Trimhockey zit nog steeds in de lift. Momenteel bestaat bij Ares de mogelijkheid te trimmen op de zaterdagmorgen, maandagavond en donderdagavond. De trimtoernooien, waaronder natuurlijk ons eigen toernooi in oktober, zijn een ware happening.

Jeugdkader

Speelgoedactie

Door het jeugdkadeer is de speelhoek van het clubhuis ingericht. Veel van de benjamins of nog kleiner vinden er een keur van speelgoed en vermaken zich er kostelijk. Goeie actie van Ares.

Hockeykampen 2003.

Op 14 t/m 22 augustus werden de hockeykampen gehouden voor D, C- en A/B-jeugd. Net als voorgaande jaren werd er weer van alles ondernomen en werden er technische hoogstandjes aangeleerd.

Stoplichtfeest ABC-jeugd.

Dit feest bracht aan het licht dat, gezien de strenge regels m.b.t. het gebruik van alcohol, niet meer mogelijk is om feesten te geven voor de gehele jeugd tot 18 jaar. Meestal kan er dan geen alcohol worden geschonken, wat het voor 16-jarigen en ouder niet aantrekkelijk maakt. Op grond van deze ervaring is besloten voortaan een scheiding aan te brengen op het snijvlak van de alcoholwetgeving. Jeugdfeesten zijn alleen nog bedoeld voor jeugdigen onder de 16 jaar. De oudere jeugd gaat meeliften met de senioren.

Sinterklaasfeest.

Ook dit jaar heeft Sinterklaas tijd gevonden om even bij Ares langs te komen. De oudere kinderen hadden ervoor gekozen om nu eens Sinterklaas en de Pieten te vermaken.

Louise de Brauwprijs.

Voor deze vrijwilligersprijs heeft het bestuur het Jeugdkader en het G-Hockeyproject voorgedragen. Zij presenteerden zich in de sfeervolle kapel van het Klein Seminarie aan de Arnhemseweg. Helaas ging de prijs aan hun neus voorbij, maar het was een zeer leerzame ervaring, zeker voor het Jeugdkader.

Paasontbijt.

Voor de vierde keer werd dit Paasontbijt gehouden. Veel kinderen deden op 10 april aan dit jaarlijkse evenement mee, dat ieder jaar door het Jeugdkader wordt georganiseerd.

Doelgroepen.

G-Hockey.

Op zaterdag 15 november was ere een open dag voor G- en LG-hockeyrs, ondersteund door een groep uit Laren onder de bezielende leiding van Kim Lammers, speelster van Dames 1 van Laren en International. Een zeer geslaagde dag met als resultaat een eigen groep bij Ares, die iedere zaterdagmorgen bij elkaar komt.
Daarnaast laten ze zich ook al op een aantal velden buiten Apeldoorn zien. Ze hebben ook al in de zaal gespeeld. Aangezien dit project ook kosten met zich meebrengt heeft Ares een verzoek om projectsubsidie ingediend bij de gemeente en de Rabobank. Van de Rabobank kregen we al snel bericht dat er 5500 euro ter beschikking zou worden gesteld, mits de gemeente Apeldoorn het project ook subsidiabel zou vinden. Net na de afloop van het verslagjaar heeft de gemeente positief beschikt, zodat we de twee volgende jaren kunnen beschikken over 10.500 euro ter ondersteuning van de kosten die we maken voor het G-Hockey.

Knotshockey.

Naar aanleiding van de vraag van Piet van Maaren, op zijn afscheid op 8 juni 2002, gedaan aan het bestuur van Ares, om wat voor ouderen te ondernemen, zijn er proeven genomen met afwijkende hockeymiddelen. Een zachte knots aan het einde van een PVC stick en een zachte bal blijken uitstekende mogelijkheden te bieden voor mensen die niet (meer) gewoon kunnen hockeyen. Deze materialen blijken goed te gebruiken voor ouderen. Het grote voordeel voor de ouderen is dat zij buiten achter een bal aan kunnen “hollen” zonder zich te blesseren. Voor Ares is het voordeel gelegen in het gebruik van de accommodatie buiten de normale uren. De zo vurig door ieder hockeyvereniging gewenste gebruikstijdverlenging is daarmee een feit. Op 23 januari werd Knotshockey officieel ten doop gehouden in bijzijn van een vertegenwoordiger van de KNHB. Aan het einde van het verslagjaar kende Ares 12 Knotshockeyers als lid.

Donderdag Trimmers.

Op 20 november was het dan eindelijk zover. Vaak was er al over gesproken, een derde trimgroep. Onder leiding van Joost van der Schaaf, aangevuld met een aantal helpers is het gelukt een stabiel aanbod te creeeren. Op deze wijze kunnen nog meer ouders het hockeyspel leren en hun kroost terzijde staan.

Accommodatie.

Clubhuis.

Doordat de groei van de vereniging doorging terwijl de plannen voor het nieuwe clubhuis in volle gang waren, werden we na de oplevering geconfronteerd met een gebrek aan ruimte. Dat manifesteert zich voornamelijk in de mogelijkheid om keepersspullen op te slaan in de buurt van de kleedkamers. Het volume neemt daarvan dermate toe, dat het voor veel keepers en keepsters niet meer mogelijk is de tassen op de fiets te vervoeren. Er wordt dus veel vaker gekozen om de spullen maar in het clubhuis achter te laten. De kosten van uitbreiding zijn echter hoog en er was in de begroting geen ruimte voor te vinden.

Bar

Een rustig jaar voor de barcommissie, die bestaat uit:
Peter Zwarts (vergunninghouder, vz)
Jan van Zandbergen (vergunninghouder)
Erwin van Kints (vergunninghouder)
Els van der Mast (secretaris)
Vera Meijer (inkoop)
Ben Heppehuis (inkoop)
Susan Berkhof (planning clubhuis)
Carolien Dakkus (indeling bardienst)
Loes Adriaansens (indeling bardienst)
Judith Brandsma
Jan Theunissen.
De barcommissie heeft een goed jaar gehad met weinig problemen. Opvallend is en blijft het gebrek aan bereidheid om bardienst te draaien bij een groep mensen. Er laten nog steeds mensen verstek laten gaan, ondanks het mailtje/ telefoontje dat ze vooraf krijgen. Gelukkig wordt dit altijd opgevangen door anderen, maar het blijft vervelend.
Na controle van de Keuringsdienst van Waren bleek dat we nog een aantal zaken niet op orde hadden. Deze zaken zijn inmiddels verbeterd. Bardiensten en barvrijwilligers kunnen de regels lezen in de barinstructie die in een map achter de bar ligt. Hierin zijn ook een aantal veiligheidsregels opgenomen voor de diensten en dienen vooraf gelezen te worden. Er blijkt nog veel te kunnen, maar dat er veel regels gelden en niet naleven kost de club heel erg veel geld.
Een heel mooi compliment aan Vera en Ben; We hebben dit jaar niet meer omgezet, maar de marge is wel verbeterd. Dit heeft te maken met het feit dat ze erg scherp inkopen en dus weinig uitval hebben, maar zeker ook vanwege hun onderhandelen en reageren op aanbiedingen. De kantineprijzen zullen tot nadere order dan ook niet substantieel wijzigen.

Velden.

Veld 1.

Het nieuwe kunstgrasveld voor het clubhuis voldoet net als vorig jaar. De “openheid” van het sportpark leidt echter tot veel organische vervuiling. Rekening moet worden gehouden met een daardoor kortere levensduur. Veel ergernis is er over de rommel die iedere speeldag rondom de velden blijft liggen. Zelfs binnen een afstand van enkele meters van een afvalbak, ligt er van alles wat in die bak thuishoort.

Veld 2.

De kwaliteit van het veld 2 verslechtert nu zienderogen, zodat nog slechts met ontheffing van de KNHB erop gespeeld mag worden. Het veld heeft enorm te leiden onder vandalisme. Eén dug-out is volledig gesloopt, bij de andere zijn de banken eruit. Het e.e.a. lijkt niet te voorkomen zolang het veld niet beter is afgesloten van de buitenwereld. Het gehele jaar zijn er pogingen ondernomen de gemeente zover te krijgen medewerking te verlenen aan een betere afsluiting. Tot aan het einde van het verslagjaar is er nog geen uitzicht op verbetering. Een nieuwe mat kan pas gerealiseerd worden als de vandalismegevoeligheid is afgenomen. De plannen voor de vervanging van de mat zijn door de Kunstgrascommissie in kaart gebracht en aan het bestuur gerapporteerd.

Evenementen.

Kunstgrasacties.

De doorlopende kunstgrasacties brengen nog steeds hun geld op. Ook het afgelopen jaar is er zei het minder dan de afgelopen jaren door de fondsencommissie (Vera Meijer en Hans Kemeling) geld ingezameld voor de bekostiging van het nieuwe kunstgrasveld. De grote Clubactie heeft 3600 euro netto opgebracht. Een prachtig resultaat en een pluim op de hoed van iedereen die zich daarvoor druk heeft gemaakt.

Rabobank Coupe d’entree.

Op 30 augustus werd een jeugdtoernooi georganiseerd. Inmiddels heeft deze Rabobank Coupe d’entree een vaste plaats in de Hockeykalender gevonden.

Trimtoernooi.

Op 4 oktober is het jaarlijkse trimtoernooi georganiseerd. Verbunt Hockeykeepersclinic. Op 18 oktober werd de derde Verbunt Hockeykeepersclinic georganiseerd. Als prominenste keepster was Astrid Kemeling van de partij. Gelukkig hebben we zelf natuurlijk ook keepers van klasse en het is altijd weer een plezier om te kijken naar al die jeugdkeepers, die genieten van de aandacht die ze krijgen.

Biertapcursus.

Op 30 oktober werd eenbiertapcursus gegeven door de brouwer. Wil van Dooren van Interbrew leerde ons de fijne kneepjes van het vak. Doordat er meteen een vat bier door de brouwer werd aangeboden, werd het een gezellige en leerzame avond. Iedere cursist heeft later een certificaat uitgereikt gekregen.

Kerstbingo

Op 20 december werd de traditionele Kerstbingo gehouden. Ook hier konden we profiteren van de fraaie ruimte van het nieuwe clubhuis. Er waren weer veel prijzen bij diverse sponsoren opgehaald door Jules en Carolien Dakkus. Jules “88” Groenenberg draaide weer als vanouds.

Avondje terug in de Tijd.

Op zaterdag 3 april werd een feest georganiseerd met muziek uit de jaren ‘70 en ’80 voor de wat oudere leden en relaties van Ares. Helaas viel de opkomst wat tegen, maar de gezelligheid was er niet minder om.

Interbrew Bierprijs.

Vanwege een goede omzet en een goede invulling van een enquête heeft Ares 5 kratten speciaal bier opgeleverd. Op 7 maart werd dit bier tegen een speciale prijs aan de man gebracht.

Midwinterhoorntoernooi.

Op 20 april organiseren de dinsdag-veterinnen een toernooi voor 8 damesteams. Bij de dames gaat het niet alleen om hockey, maar net zo belangrijk is de inwendige mens. In samenwerking met de Barcommissie werd het een schitterende dag met mooi weer en veel leut.

Back to the 80’s party.

Op 15 mei werd nog eens een feest gehouden voor het wat oudere Ares-lid.

Notaris van Dooren’s Open.

Op 20 juni werd het van Dooren’s open Familietoernooi gehouden. De bedoeling was, net als vorig jaar, om het mogelijk te maken voor onervaren spelers een zekere bescherming in te bouwen. Er werd gespeeld in een fanatieke Poule en in een echte recreatie Poule. Hoewel beter als het jaar daarvoor is het echte familie-gebeuren nog niet terug bij dit toernooi.

24 uur van Ares.

Op 26 en 27 juni is voor de eerste keer de 24 uur van Ares gehouden. De intentie is om 24 uur aaneengesloten hockey te spelen. Ieder elftal kreeg het verzoek om een tegenstander te zoeken. Merkwaardiger wijze lukte dit de junioren beter dan de senioren. De doelstelling is niet geheel gehaald en er is dus nog ruimte voor verbetering. Een dergelijk evenement is ook niet zomaar van de grond te tillen, daarvoor is traditie nodig en dat moet je opbouwen.

Minislotdag.

Wel gehouden maar geen informatie beschikbaar

Vrijwilligersavond.

Gekozen is voor een gezellige avond met vooraf een presentatie over de financiele vooruitzichten van Ares en welke invloeden daarop van kracht zijn. Misschien wel wat droog, maar toch voor velen interssant. Met een omzet van ruim 200.000 euro doet Ares niet meer onder voor een kleine onderneming met alle aspecten van dien.

Ares in de Pers.

AC 29-08-2003 Hockey voor mensen met een handicap.
SB 28-01-2004 Knotshockey.
AC 26-01-2004 Knotshockey.
Nestor 05-2004 Knotshockey.
HM 30-06-2004 Uitreiking Bestuurderstrofee in Utrecht met foto.
SB 07-07-2004 Bowls zoekt nieuwe leden. De bowls spelen bij Ares.
AC 07-07-2004 Hockeyclub krijgt zak gemeentegeld. (lekker narrig)
AC 09-07-2004 Bestuurderstrofee voor Ares
AC 09-07-2004 Nieuwe coaches : Frits van Dijk en Tristan Steenmeijer.
SB 28-07-2004 Subsidie voor Ares voor het aanpassen aan G-hockey.
Ares slaat buiten tegen zaalbalken

Vergaderingen, met de high-lights.

ALV 20 september 2003.

Bestuur :
Peter Steenmeijer, Voorzitter;
Jan Slot, Operationele Dienst;
Marga Venema-Remmers, Secretaris;
Aad Verveld, Penningmeester;
Jules Groenenberg, Hockeytechniek; Peter Zwarts, Clubhuis en Bar;
Carice Spijkers, Evenementen;
Frank Kempkes, Herbouw Clubhuis.

Belangrijkste agendapunten waren de verantwoording van de herbouw van het clubhuis, de rekening en de begroting.

De overschrijding van de geraamde kosten is ongeveer 2%, grotendeels veroorzaakt door een gebrek aan zelfwerkzaamheid, waardoor de herstratingskosten hoger zijn uitgevallen. Een compliment voor onze herbouwpastoor Frank Kempkes. De bespreking van de rekening ging vooral over de lange termijn effecten van de gedane investeringen. Het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De begroting laat een tekort zien van 8.485 euro. De penningmeester geeft aan dat een begroting altijd een schatting is van de verwachte opbrengsten en uitgave. Er ligt dus een opgave voor de vereniging.

Van de jubilarissen was niemand aanwezig. Zodoende konden de speldjes voor 25-jarig lidmaatschap niet worden uitgereikt aan René Draper, Jan de Jong, Jan Meuleman, Hans en Carla Spronk en Anneke Teunissen.

Beleidsplan 2003-2007 is vastgesteld, met daarin als belangrijkste elementen: - Geen limiet aan het aantal leden,
- Streven jeugdpiramide te verbreden,
- Selectie op A-, B- en C-niveau,
- Heren 1 handhaven 2de klasse, mogelijk naar 1ste klasse,
- D1 handhaven in 3e klasse, liefst promotie 2e klasse,
- Gebruikstijdverlenging bewerkstellingen.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd en wel op 8 augustus 2003, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari 2004, 23 februari, 19 april, 24 mei.

Personele zaken.

Op 16 november werd Coen Weddepohl plotseling onwel op het hockeyveld. Gelukkig functioneerde alles naar wens en op advies van een Arnhemse dokter werd Coen naar het ziekenhuis vervoerd. De snelle onderkenning en behandeling hebben Coen er weer helemaal bovenop gebracht. Je ziet maar weer hoe belangrijk het is dat we altijd alert blijven voor dergelijke risico’s.
Op 17 maart viel Peter Steenmeijer op nog onverklaarbare wijze van de vuilcontainer en brak daarbij zijn sleutelbeen, liep een hersenschudding en een schedelbasisfractuur op. De snel ter plaatse zijnde ambulance voerde Peter af naar het Ziekenhuis. Gelukkig is er maar minimaal blijvende schade.

Verantwoording

Dit jaarverslag is een samenvoeging van bijdragen van bestuursleden, ledenadministrateur en jeugdkader.
Concept is door het bestuur vastgesteld op 23 augustus 2004
Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 25 september 2004

Namens het bestuur van HC Ares

Peter Steenmeijer, voorzitter.