Verenigingsjaar 2002-2003

bijgewerkt op

Bestuur :

vanaf 21 september 2002
Voorzitter Peter H.A. Steenmeijer
Vice Voorzitter Lou van Noorden
Secretaris Marga H.A. Venema-Remmers
Penningmeester Aad Verveld
Hockeytechniek Jules C. Groenenberg
Accommodatie Peter E. Zwarts
Evenementen Carice Spijkers
Clubhuisbouw Frank Kempkes

Teamfoto's begin van het seizoen


Meisjes B2  Meisjes A1

Dames 1 met nieuwe Sponsorkleding

Dames 2      Dames 3 met sponsor

Heren 2       Heren 5

Zaterdag Trimmers

Jeugdclinic door Fatima Meiro de Melo op 21 september 2002

Deze clinic werd aangeboden door de KNHB als gevolg van het winnen van de Golden Stick.

Op 19 oktob4er 2002 werd de 3de Verbunts Keepersclinic gehouden


Begin oktober 2002 werd echt met de bouw begonnen

Op 18 november kon er geschaatst worden op de vijver

Jeugdkader 2002-2003

Sinterklaars vereerde Ares met een bezoek op 23 november 2002

Jongens D1 werd op 8 februari 2003 kampioen in de zaal

Op 8 maart 2003 werd het nieuwe clubhuis van Ares feestelijk in gebruik genomen.

De opening werd vooraf gegaan door een sponsorloop voor het kunstgrasveld. Daarna volgde de opening. Door de opstekende gure wind, werd besloten de opening binnen te houden. Dat bleek echter door de massale opkomst van leden, oud leden en belangstellende een onmogelijke opgave. Een deel van de ruimte werd ingenomen door de Dixiland band en de Disco. Daardoor was er veel te weinig ruimte voor alle mensen om binnen te komen. Het geluid bleek ook alleen binnen te horen, wardoor ook het signaal om de balonnen op te laten niet goed overkwam. De balonnen werden door de harde wind, meteen de bomen ingeblazen. M.a.w. alles ging goed maar het weer zat niet mee. De daarop volgende wedstrijd tussen Heren 1 en de Boekaniers was het aanzien zeker waard en het koude buffet zag er prachtig uit en smaakte zo mogelijk nog beter. Tenslotte feestte Ares als vanouds tot in de kleine uurtjes. Door de veel betere isolatie hebben de buren, naar verluid, geen klachten over ons gehad en dat is bemoedigend voor de toekomst.

Huldiging 500ste Lid van Ares op 19 april 2003

Op 19 april 2003, precies 2 jaar na het 400ste lid, werd in het gloednieuwe clubhuis Frank van Silfhout als 500ste lid gehuldigd

 
Hij kreeg uit handen van voorzitter Peter Steenmeijer een oorkonde uitgereikt.

Tropical Jeugdfeest

Veteranen L op stap op 31 mei 2003

Notaris van Dooren Open 22 juni 2003

Jaarverslag 2002-2003

Voor het jaarverslag klik hier