Jaarverslag verenigingsjaar 2002-2003

bijgewerkt op

Algemeen beeld.

Dit jaar heeft in het kader gestaan van de herbouw van het clubhuis. Natuurlijk waren de voorbereiding in het vorige seizoen al heel ver gevorderd, maar uiteindelijk kon eind september met de bouw worden begonnen. Voordat de winter inviel was het gebouw glas- en winddicht en kon worden begonnen met de eigen werkzaamheden. Op 8 maart volgde de officiële opening door wethouder Jaap Wortman.
Op 8 september startte de competitie voor de senioren met de deelname van 7 Heren elftallen en 4 Dames teams. Bijzonderheid daarbij was het optreden van Heren 5. Dit elftal bestaat uit leden uit het gehele land, die als gezamenlijke band hebben dat zij eens bij DHV in Enschede hebben gehockeyd. Deze groep zeer enthousiast hockeyers had het oog op Ares laten vallen vanwege de centrale ligging in Nederland en de landelijk bekende gezelligheid. Op 9 september startte de competitie voor de jeugd met 4 jongens en 5 meisjes elftallen en 8 mini-teams.
De mogelijkheid om mensen voor de zaterdagdiensten te krijgen verloopt inmiddels wat beter dan vorig jaar. Door het reeds in een vroeg stadium iedereen voor zover mogelijk in te delen en vervolgens daar in de week voorafgaande aan de actie nogmaals op attenderen heeft goed gewerkt, maar is wel intensief voor de organisatoren. Hopelijk komt er weer een tijd dat alleen het vermelden in de Sticks voldoende is.
De inzet van vrijwilligers, o.a. bij de inrichting van het clubhuis is zeer groot geweest. Er is in een korte tijd veel gepresteerd. Als gevolg daarvan blijkt het animo om “te klussen” minder te zijn dan andere jaren. Om die reden ziet het er bij het einde van dit seizoen niet zo uit in en om het clubhuis als het bestuur graag zou hebben gezien. Het nog steeds niet verdwijnen van de port-a-cabins hebben daarop een nog versterkend effect.

Secretariaat.

Het secretariaat heeft vanaf dit jaar ook de aanvraag en afhandeling van vergunningen erbij gekregen. Het blijkt nog moeilijk te zijn op tijd de vergunningaanvragen bij de secretaris in te dienen. De doorlooptijd bij de gemeente is nogal lang en daarom moet uiterlijk 10 weken voor het evenement de vergunningaanvraag binnen zijn.
Ook dit jaar was de steun van de ledenadministratie van groot belang. Steeds meer disciplines maken gebruik van de actuele en bijgewerkte informatie van de ledenadministratie. Er liggen bij de KNHB inmiddels voorstellen om de ledenadministraties te centraliseren. Hoe dat in zijn werk gaat is nog onduidelijk, maar zeker is dat de juistheid van onze informatie het eenvoudig maakt onze bijdrage daaraan te leveren.

Ledenontwikkeling/Verslag Ledenadministratie.

Vorig jaar heb ik in het jaarverslag enthousiast melding gemaakt van het grote aantal jeugdleden dat zich toen nog net op 30 juni aanmeldde. Ik vroeg me toen af: hoeveel zullen er van die 26 nieuwe leden na een jaar nog lid zijn en kan een dergelijke actie nog eens herhaald worden. Het antwoord op de eerste vraag is: alle 26 zijn nog lid en het antwoord op de tweede vraag: ja, het is dit jaar weer herhaald met een nog groter succes (28 nieuwe leden).
Mijn complimenten aan het jeugdkader, Bart Wortelboer, Johan Tervoert en Bartje Vos. Als ik op zaterdagmorgen kijk hoe ze bezig zijn met de jeugd en hoe ze daarmee alle 26 hebben kunnen vast houden: chapeau.
Juist dit succes maakt het werk van een ledenadministrateur leuk. Nu toch de getallen. We begonnen dit jaar na een uitstekend 2001/2002 seizoen met 446 leden. Aanvankelijk gingen we snel richting 500 leden. Echter mei is de maand van de opzeggingen, daardoor was de stand op 15 juni nog slechts 478 (met aftrek van de leden die per 30 juni opgezegd hadden). De 28 nieuwe jeugdleden per 28 juni met nog wat andere nieuwe leden en opzeggingen zorgde ervoor dat we op 503 zijn geëindigd.
Het aantal leden heeft zich de afgelopen drie jaar als volgt ontwikkeld:

seizoen

beginstand

bij

af

eindstand

groeipercentage

1999 / 2000

349

54

61

342

- 2 %

2000 / 2001

342

103

45

400

+ 17 %

2001 / 2002

400

108

62

446

+ 12 %

2002 / 2003

446

122

65

503

+ 13 %


Wat getallen:

 

geboortedatum

ledenbestand per 1/7/2002 in

%

nieuw

per 30/6/2003 in %

opzeggingen

per 30/6/2003 in %

ledenbestand per 30/6/2003 in

%

>1-7-1992

 

22

44 (60)

8 (5)

25

>1-7-1982 en <1-7-1992

 

32

21 (13)

40 (49)

32

>1-7-1972 en <1-7-1982

 

13

15 (13)

24 (31)

12

>1-7-1962 en <1-7-1972

 

10

12 (6)

10 (5)

10

>1-7-1952 en <1-7-1962

 

10

5 (6)

13 (5)

9

<1-7-1952

 

13

3 (1)

5 (2)

12Getallen tussen haakjes zijn de getallen van het jaar 2001-2002.

Opmerking: niet verwerkt is het ouder worden van de leden. Daardoor zit er automatisch een doorgroei van de ene categorie naar de andere.

Naar indeling senior/junior ed. is de opbouw als volgt:

 

totaal

man

vrouw

senioren

139

98

41

senior trainingslid

3

-

3

veterinnen

26

-

26

junioren

167

71

96

aspiranten

57

32

25

jeugdtrainingsleden

31

16

15

trimmers

65

35

30

niet spelende leden

15

9

6

Technische Commissie/Technische Zaken.

De Technische Commissie bestond afgelopen seizoen uit Jules Groenenberg; tevens lid van het algemeen bestuur ; Bartje Vos ; Bart Wortelboer en Johan Tervoert. Jan Slot is toegevoegd lid v.w.b. de scheidsrechterszaken. Er is veelvuldig vergaderd afgelopen seizoen. Lopende het seizoen is de TC gestart met zgn. "inloopavonden". Een ieder die op technisch hockeygebied vragen had , kon op maandagen , 1x in de 2 weken terecht in het clubhuis van ARES. Het contract met de jeugd hoofdtrainer is verlengd tot onbepaalde tijd tot groot enthousiasme van alle betrokkenen. De TC heeft veel steun gehad van het Jeugdkader , een zeer actieve groep binnen onze vereniging. Ook via Centurio kwamen weer extra gelden ter beschikking , die besteed konden worden aan jeugdactiviteiten. De keepersclinic, het CD toernooi, het lesgeven op scholen met de daarbij behorende introductiedagen is een greep uit de vele activiteiten binnen ARES.

Senioren.

De prestaties bleven dit seizoen over het geheel genomen wat onder de maat. Traditiegetrouw knokte ons eerste herenteam zich na de winterstop omhoog en eindigde zelfs in de middenmoot. Het pas geproveerde standaardtean van de dames had het moeilijk, maar handhaafde zich wel in de derde klasse. Heren II degradeerde, maar het lukte de TC wel een extra plek in de reserve 1e klasse te behouden. De overige teams konden geen potten breken , al hoewel Heren III hierop een uitzondering was. Verheugend is de uitbreiding van damesteams op de zondag. Komend seizoen zullen maar liefst 5 teams acte de presence geven op de zondag, terwijl ook op de dinsdagen een veterinnenteam van ARES het kunstgras bespeelt.

Junioren.

Bij de jeugd in totaal 3 kampioenen; 2 in de zaal en 1 op het veld. Zaalhockey. Het zaalhockey was dit seizoen voor het eerste geintegreerd in het veldhockey, zodat de jeugd ook in de wintermaanden actief bleef. Een goede zaak, aangezien de TC van mening is dat zaalhockey een toegevoegde waarde heeft voor het totale hockey. ARES blijft streven naar een uitbreiding van leden, met als doel, in alle leeftijdsgroepen tenminste met 2 teams, zowel bij de jongens als bij de meisjes, te kunnen uitkomen. Het hockeykamp, aan het begin van het seizoen, was als vanouds weer een succes. Jongste Jeugd. De groei bij de jongste jeugd blijft er in zitten. Ook nu weer konden, naar aanleiding van de introductiedagen bijna 30 nieuwe leden ingeschreven worden. Ook de diverse activiteiten droegen bij tot een fijn seizoen zoals vriendjes en vriendinnetjesdag, paasontbijt, sinterklaasfeest en niet te vergeten de slotdag bij ARES voor de 8D en 8E. Wij blijven binnen Ares streven naar niveauverbetering. Echter, binnen Ares dient naast het prestatief hockey, ook de mogelijkheid bestaan voor recreatief hockey. Het arbitrageplan van de KNHB gaat de komende jaren zware eisen stellen aan de diverse verenigingen.Ook daar wordt aangewerkt. Vanaf deze plaats dank aan een ieder, trainers, coaches, ouders en allen die ik vergeten ben, voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. Vergeet niet, zonder uw hulp, bereiken we niets. Nogmaals dank.!!

Jeugdkader.

In het seizoen 2002-2003 bestond het jeugdkader uit: Bart Wortelboer, Carice Spijkers, Jurmain Klopman, Marinde van der Giessen, Annemart Wieland, Andries van Noorden, Dennis Augustijn, Terry Tervoert, Marjolein Min, Suzanne Bom, Nicolette de Weerd, Joffrey Mulder, Nienke Koning, Loeki Tervoert. Onze doelstelling is: VOOR DE JEUGD, DOOR DE JEUGD !!! Vandaar dat elk jeugdkaderlid contactpersoon is voor een team, zij inventariseren( wat voor ideeën heeft het team?), informeren (welk nieuws komt er vanuit Ares), organiseren (feesten etc.). assisteren( o.a. bij opendagen, clinics etc.) We begonnen dit seizoen met een lichte handicap omdat er geen groot clubhuis voorhanden was, ondanks dat we het met een clubkeet moesten doen is er toch veel georganiseerd, een eigen jeugdpagina in de sticks deelname aan het congres Who’s next, what’s up. Assistentie bij de opening van het nieuwe clubhuis. Kortom zij hebben niet stilgezeten, leren steeds beter organiseren en stralen in hun eigen Kanares shirts veel enthousiasme uit, ouders en de jeugd reageren allemaal zeer positief, hetgeen weer voldoende energie geeft om het nieuwe seizoen weer fris te beginnen.

Accommodatie

Clubhuis.

Na enkele werkzaamheden in het fundament werden op 16 oktober de spanten geplaatst en daarmee werd gelijk het hoogste punt bereikt. Deze bestonden in grote lijnen uit vier aandachtsvelden. Binnenschilderwerk, keuken en bar, banken en buitenwerk. Dat onder druk sommige dingen vloeibaar werden bleek toen de openingsdatum van 8 maart steeds dichterbij kwam en er nog heel veel moest gebeuren. Het schilderwerk was keurig op tijd klaar, maar vooral de keukeninrichting en het vervaardigen van de Ares-banken stonden onder grote tijdsdruk. Aan het buitenwerk was nog niet begonnen, eerst speelde de langdurige vorst ons parten en toen het tenslotte kon beginnen kwam de gemeente met een aanbod gratis tegels te leveren. Dat was zo aantrekkelijk dat er alleen voor de opening wat noodmaatregelen werden genomen. Op 8 maart kon de opening worden verricht door wethouder Jaap Wortman, die vooral de samenhang binnen de club prees. Het buitenwerk werd vervolgens in mei afgemaakt, waarna het clubhuis er prachtig bijstaat. Iedereen is er trots op, maar het moet nog wel weer ons honk worden.

Bar.

Huidige leden van de Bar-commissie: Peter Zwarts, Voorzitter/Vergunninghouder; Els van de Mast, Secretaris; Susan Berkhof, Planning gebruik Clubhuis; Vera Meijer-Hagemans, Inkoop/voorraadbeheer; Ben Heppenhuis, Inkoop/voorraadbeheer; Loes Adriaansens, Indeling bardiensten; Carolien Dakkus, Indeling bardiensten; Jan Teunissen, Algemeen.
Jaarverslag barcommissie 2002-2003. Ook voor de barcommissie een hectisch jaar waarin veel werk verzet moest worden. Het resultaat: een mooie (semi)professionele keuken en bar. De omzet is zoals verwacht gestegen, de daarbij behorende winst gedaald. Dit heeft een aantal redenen, de belangrijkste is dat er dit jaar geen onderscheid is gemaakt tussen verkochte en aangeboden consumpties. Drankjes die de club aan scheidsrechters, bezoekende teams etc geven werden door de barcommissie doorberekend aan het bestuur. Nadeel van dit systeem is dat er een schatting gemaakt werd en er dus geen duidelijkheid is. Een goede start in het nieuwe clubhuis en na wat aanpassingen op weg naar een heel goed vervolg.

Verslag Doelgroep verbreding 2001-2002.

Gehandicapten hockey komt steeds dichterbij. Achter de schermen wordt hard gewerkt om in oktober a.s. hiermee te kunnen starten.

Kunstgras.

Het nieuwe kunstgras voldoet goed, zij het dat er nogal wat rommel opvalt. Het onderhoud van beide velden is nu goed op de rit gezet en intensieve besproeiing van het oude veld heeft een verbetering te zien gegeven van de bespeelbaarheid. Wij zullen het er nog een paar jaar mee moeten doen. Jammer is dat het veld door z’n afgelegen ligging aan een openbaar gemaakt gedeelte van het park erg gevoelig blijkt te zijn voor vandalisme. Veel reparaties zijn nodig om het veld op peil te houden.

Kunstgrasacties.

De acties voor het in zamelen van extra gelden was dit jaar gericht op het clubhuis. Er is weer veel geld binnengehaald; ca. 15.000 Euro met de meest uiteenlopende acties, die door de commissie Fondsenwerving worden gecoördineerd. Zonder iemand of iets te kort te willen doen, springen daarbij de Keepersclinic, de verhuizing van een school, de Supportactie, de Kerstbingo, de Bloembollenactie en de Sponsorloop het meest in het oog.

Ares in de Pers.

In het afgelopen jaar heeft Ares een aantal keren de pers gehaald. Voor een actieve club is dat niet zo vreemd, al hadden sommige koppen wel positiever gekund.
24-08-2002 Hockeyclub Ares begint met nieuw clubgebouw.
September 2002 Ares dames in het nieuw.
07-09-2002 Ares alleen verder in tweede klasse D.(voor hoelang? Noot PS)
18-09-2002 Oranjespeelster hockeyt bij Ares.
23-09-2003 Kleine Fatima groot in Jeugdclinic Ares.
30-09-2002 Hockey : Desastreuze zondagmiddag Ares.
28-10-2002 Angstige momenten tijdens storm.
28-10-2002 Ares laat zege schieten.
04-11-2002 Hockey: Ares mist het besef om te winnen.
02-12-2002 Scoren blijft groot probleem bij Ares.
24-02-2003 Wortman opent nieuw clubhuis hockeyclub Ares.
03-03-2003 Ares kruist degens met tophockeyers Boekaniers.
05-03-2003 Ramp hockeyvereniging Ares zorgt wel voor saamhorigheid.
10-03-2003 Boekaniers wijden clubhuis Ares in, voorzitter Peter Steenmeijer roemt stille werkers trotse hockeyclub.

Evenementen.

Trimtoernooi.

Met een tent erbij kon er toch nog een beetje worden gefeest. Trimmers blijken daarvoor niet zo veel nodig te hebben. Het werd ondanks alles toch gezellig.

Jeugdclinic.

Fatima Moreiro de Melo verzorgde een uiterst nuttige clinic. Niet alleen voor de jeugd maar ook de dames van Dames 1 mochten van haar kennis en kunde genieten.

Keepersclinic.

Naast een paar topkeepers waren er een heleboel keepers uit heel Gelderland naar Apeldoorn gekomen, om de laatste technieken van het keepen door te nemen.

Sinterklaasfeest.

Zoals in alle jaren kwam de goede Sint ook Ares bezoeken. Hij schrok natuurlijk vreselijk van het afgebrande clubhuis, al hadden zijn Pieten hem dat natuurlijk al lang verteld.

Kerstbingo.

Er waren eigenlijk geen grote feesten mogelijk. De vorig jaar in ere herstelde kerstbingo kon nog net in de tijdelijke kantine worden gehouden, maar daarmee was ook meteen de grens bereikt.

Paasontbijt.

Voor de derde keer werd dit Paasontbijt gehouden. Veel kinderen deden er aan mee.

Notaris van Dooren’s Open.

Op 22 juni werd het van Dooren’s open Familietoernooi gehouden. De bedoeling was, net als vorig jaar, om het mogelijk te maken voor onervaren spelers een zekere bescherming in te bouwen. Er werd gespeeld in een fanatieke Poule en in een echte recreatie Poule. Hoewel beter als het jaar daarvoor is het echte familie-gebeuren nog niet terug bij dit toernooi. Minislotdag.

Vrijwilligersavond.

Ook dit jaar werd weer een vrijwilligersavond gehouden en wel op 21 juni. De animo was helaas wat minder dan normaal, maar daar waren wel redenen voor aan te voeren. Het blijkt ieder jaar weer lastig om de lijst van genodigden compleet te krijgen en daarmee om de uitnodigingen op tijd de deur uit te krijgen.

ALV 21 september 2002, met de highlights.

Aftredende bestuursleden : Pieter Paul Backhuijs als voorzitter Accommodatie Commissie. Nieuwe bestuursleden : Frank Kempkes als Bestuurslid Herbouw, Peter Zwarts als voorzitter Bar- en clubhuiscommissie en Carice Spijkers als Bestuurslid Evenementen. Vanaf dat moment is de samenstelling van het bestuur als volgt : Peter Steenmeijer, Voorzitter; Lou van Noorden, Vice Voorzitter; Marga Venema-Remmers, Secretaris; Aad Verveld, Penningmeester; Jules Groenenberg, Technische Commissie; Frank Kempkes, Herbouw Clubhuis; Peter Zwarts, Clubhuis en Bar; Carice Spijkers, Evenementen. Na alle ledenvergaderingen in de afgelopen periode, waarbij als belangrijkste element de herbouw van het clubhuis en de financiering daarvan was, zijn er deze ledenvergadering alleen de normale agendapunten. De penningmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid, de jaarverslagen aangenomen en de begroting goedgekeurd.

ALV 25 januari 2003.

Die dag werd er een reparatie ledenvergadering gehouden. Omdat in de notulen van 13 april 2002 onvoldoende aandacht was geschonken aan de tekst die nodig is voor het geven van hypotheek, moest er een nieuwe ledenvergadering worden georganiseerd. Gelukkig waren er genoeg leden bereid een zaterdag namiddag naar het clubhuis te komen om dit “foutje”te herstellen.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd en wel op 11 juli 2002, 5 augustus, 22 augustus, 19 september, 17 oktober, 31 oktober, 21 november, 17 december, 21 januari 2003, 24 februari, 10 maart, 7 april, 7 mei, 10 juni, en 30 juni.

Personele zaken.

Hier zijn geen bijzondere vermeldingen.

Verantwoording

Dit jaarverslag is een samenvoeging van bijdragen van bestuursleden, ledenadministrateur en jeugdkader.

Concept is door het bestuur vastgesteld op 25 augustus 2003.
Vastgesteld tijdens ledenvergadering van 20 september 2003.

Namens het bestuur van HC Ares,

Peter Steenmeijer,
voorzitter.