Jaarverslag verenigingsjaar 2001-2002

bijgewerkt op

Algemeen beeld.

Dit jaar heeft in het kader gestaan van veel emotie. Het jaar begon met de verdere aanleg van het kunstgrasveld. Inmiddels is dat al heel gewoon, maar het ligt er nog maar net. Op 16 augustus brandde het clubhuis tot op de grond af. Al snel bleek dat er geen sprake kon zijn geweest van blikseminslag en nog dezelfde avond werden de bewijzen gevonden van brandstichting. Het bezorgde ons veel hoofdbrekens om op korte termijn een tijdelijke accommodatie te vinden. Binnen twee weken stond de huidige tijdelijke voorziening er, mede dankzij de firma Hegeman, die bereid bleek de port-a-cabins te kopen en aan ons te verhuren. Op 1 september konden daarom de gebeurtenissen rond de viering van het jubileum en de opening van het kunstgras gewoon doorgaan. Op 9 september startte de competitie voor de senioren met de deelname van 7 Heren elftallen en 3 Dames teams. Op 8 september startte de competitie voor de jeugd met 4 jongens en 5 meisjes elftallen en 7 mini-teams. De mogelijkheid om mensen voor de zaterdagdiensten te krijgen verloopt nog steeds moeizaam. De oudere jeugd werkt veelvuldig in supermarkten of anderszins en de jongere senioren hebben het veel te druk. Ouders van de jeugd zijn soms moeilijk te overtuigen van het feit dat een Hockeyclub geen oppascentrale is, maar dat er van leden en van ouders van jeugdleden van een vereniging ook een bijdrage in het draaiend houden mag worden verwacht. De operationele dienst heeft het daardoor niet gemakkelijk gehad. Verwacht mag worden dat deze trend voorlopig nog niet te doorbreken valt.

Jubileum en opening Kunstgrasveld op 1 september.

Op 1 mei 2001 bestond de club 40 jaar. Een gebeurtenis die gezien de ontwikkelingen in de jaren 1998 en 1999 met veel belangstelling tegemoet werd gezien. Op 1 september werden de leden en de oud-leden uitgenodigd om de opening van het kunstgras luister bij te zetten. Omdat er al veel leden op 19 mei waren geweest viel hier de opkomst wat tegen.
Wethouder Theo Kuijpers verrichte de openingshandeling door het oplaten van een groot aantal ballonnen. In zijn toespraak noemde hij Ares “een bijzondere club” en wenst de leden veel succes in de nabije toekomst. Ondertussen roemde de wethouder de verstandhouding tussen gemeente en Ares. “Vaak wordt er door sportbestuurders een discussie gevoerd waarin de toonzetting niet goed is, soms zelfs azijnerig. De communicatie met Ares is altijd heel goed.”
Veel leden en oud-leden waren hierbij aanwezig, waarbij enkele zeer prominente. Tegen de achtergrond van het reeds opgeruimde clubhuis werd het een dag met een lach en een traan.
Bijzondere gebeurtenis was het uitreiken van het eerste exemplaar van het jubileumboek. Ons oudste Erelid viel die eer te beurt. Mevrouw Lous Schijf een van de oprichters van Ares mocht het boekje in ontvangst nemen. De Jublileumcommissie heeft hiermee een heel goede prestatie geleverd, waar we de komende 5 jaar heel veel plezier aan zullen beleven.

Secretariaat

. Het afgelopen jaar heeft het secretariaat verder de post geadministreerd, op zodanige wijze dat bekend is, wie welke brief heeft gekregen. Daarnaast is er een enorme toename van de communicatie per mail. De KNHB en de VSA doen de maandelijkse periodieken alleen nog maar per mail. Dit zal een hoop papier schelen. Ook de communicatie onderling is door e-mail versterkt. Je hebt sneller elkaar te pakken. Ook dit jaar was de steun van de ledenadministratie van groot belang. Deze wil ik dan ook bedanken voor de geweldige ondersteuning. Het maakt het leven voor het secretariaat er eenvoudiger op.

Ledenontwikkeling.

Op 1 juli 2001 waren er 400 leden. Er werd in het voorjaar van 2002 een intensief ledenwervingsprogramma door de TC in elkaar gezet, waarbij Bart Wortelboer vele scholen bezocht in de maanden mei en juni. Tenslotte kon op 29 juni de balans worden opgemaakt van de ontwikkeling van het aantal leden. De teller is blijven staan op +46. Weliswaar wat minder groei dan het jaar daarvoor, maar tegen de achtergrond van het afgebrande clubhuis toch een hele prestatie. Een groei, die nog steeds ruim ligt boven het gewenste aantal van 25. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat er in de senioren een groot verloop is geweest. Dit blijkt echter niet altijd te vermijden.

Let op: voor de getallen van 2001 moet van de geboortejaren 1 jaar worden afgetrokken om de zelfde groep te krijgen.

 

 

 

geb dat

1-7-01

nieuw 02

nieuw 01

opz 02

opz 01

30-6-02

 

totaal

400

108

103

62

45

446

 

>1-7-91

57

65

26

3

4

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-81 en < 1-7-91

146

14

32

31

21

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-71 en < 1-7-81

56

14

10

19

12

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-61 en < 1-7-71

45

7

23

3

3

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-51 en < 1-7-61

38

7

8

5

3

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1-7-51

58

1

4

1

2

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

controle

400

108

103

62

45

446

 

 

 

 

 

 

 

 

percentage

 

 

 

 

 

 

 

 

geb dat

1-7-01

nieuw 02

nieuw 01

opz 02

opz 01

30-6-02

 

>1-7-91

14

60

25

5

9

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-81 en < 1-7-91

37

13

31

50

47

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-71 en < 1-7-81

14

13

10

31

27

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-61 en < 1-7-71

11

6

22

5

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1-7-51 en < 1-7-61

10

6

8

8

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1-7-51

15

1

4

2

4

13

 

 

 

 

 

 

 

 

controle

100

100

100

100

100

100

 

Technische Zaken.

De Technische Commissie bestond evenals afgelopen seizoen uit Jules Groenenberg, Bartje Vos, Bart Wortelboer, Johan Tervoert en Jan Slot voor scheidsrechterszaken. Verheugend was het dat Bartje Vos voor haar vele verdiensten door de A.L.V. werd benoemd, tot lid van verdienste. Grote organisatorische problemen heeft de T.C. dit jaar niet gekend. De problemen die zich voordeden werden opgelost. Er werd zeer regelmatig vergaderd en bij spoedeisende gevallen was de telefoon of de mail een prima alternatief.
De kwaliteit in de trainingen is goed vooruitgegaan, mede een grote verdienste van Bart Wortelboer, onze Hoofd Jeugd Trainer. Een afgeleide daarvan is de vooruitgang van het spelpeil binnen de diverse teams. Een prima ontwikkeling die doorgezet zal worden. De ledenwerfactie is een groot succes geworden. Na het geven van "lesjes "en traininsbijeenkomsten bij ARES mochten we in juni zo'n 30 nieuwe leden begroeten.
Ook komend seizoen zal deze activiteit gaan plaats vinden. Een woord van dank aan al die mensen, die zich hiervoor hebben ingezet.
Het hockeykamp voor de A t/m D jeugd betekende ook dit keer weer de traditionele opening van het seizoen. Door de opening van ons tweede kunstgrasveld kon het Coupe d'Entree tournooi niet doorgaan.
De keepersclinic, dit jaar voor het eerst gehouden was een groot succes.

Senioren.

Het hoogtepunt bij de senioren was uiteraard het kampioenschap van Dames I, die tevens de beker wonnen. Een echte dubbel dus. Ook Veteranen L werd kampioen. De overige teams presteerden naar behoren, hoewel H II het niet kon bolwerken in hun afdeling.
Vooral bij de trimmers mochten we vele nieuwe leden begroeten.

Junioren.

Kampioen werden JA, JB en JC, terwijl in de zaal JB eveneens kampioen werd. Voor een vereniging als ARES een prima resultaat.

Jongste jeugd.

De overname van de werkzaamheden van Mia door Johan zijn perfect verlopen. Voor de jongste jeugd werden diverse activiteiten verzorgd. Een greep hieruit : Sinterklaasfeest, Paasontbijt, Vriendjes en vriendinnetjes dag.

Te noemen valt nog het instellen van een jeugdkader binnen ARES. De bedoeling is dat een afgevaardigde van dit jeugdkader regelmatig de vergaderingen van het bestuur zal gaan bijwonen. De jongens en meisjes van het Jeugdkader zijn herkenbaar aan hun gele shirtjes en hebben al bij menige manifestatie geholpen.

Clubhuis.

Reeds kort na het afbranden van het clubhuis werd de herbouwcommissie onder leiding van Pieter Paul Backhuijs in het leven geroepen. Martijn Braunstahl, oud lid van Ares bood spontaan aan zijn vaardigheden als architect in te zetten voor de herbouw.
Nadat door het bestuur de contouren waren aangegeven, zoals zelfde fundamenten en bij voorkeur de voorraad uitplaatsen is Martijn aan de slag gegaan en lag er al spoedig een uiterst fraai ontwerp. Herbouwen dus. Zo makkelijk blijkt dat niet te gaan.
Ten eerste was het ontwerp van Martijn wel fraai, maar paste het niet in het bestemmingsplan. Dat kost enige extra tijd, maar die werd op de koop toe genomen.
Vervolgens komt de gemeente met het verzoek om eens mee te denken over het eventueel verplaatsen van Ares naar een andere locatie. Nadat de eerste voorstellen van de gemeente door het bestuur als niet wenselijk waren afgedaan, kwam er een mooie plek naar voren, maar die was niet van de gemeente. Bovendien moest ook daar het bestemmingsplan geheel worden gewijzigd. Dat kost meestal een paar jaar. Toen op 1 april er geen positief besluit door de gemeente kon worden genomen over een eventuele verplaatsing heeft het bestuur besloten de herbouw van het clubhuis door te zetten. Financiering, bouwvergunning, borgstelling en subsidieaanvraag bij diezelfde gemeente nemen dan nog enkele maanden tot tenslotte op 19 juli, nog net voor de bouwvak, de handtekening kon worden gezet. Naar het zich laat aanzien, zullen we op 1 januari weer over een nieuw clubhuis beschikken. Een beheerdersruimte, extra toiletgroep in het clubhuis met invalidetoilet, een vide en een dakterras ter grootte van ca 2/3 van het oude clubhuis, een bestuurskamer en nog een extra ruimte boven en een extra voorraadhok achter de keuken. De totale begroting beloopt inclusief onvoorzien, maar exclusief een aantal eigen werkzaamheden, zoals het plaatsen en inrichten van de bar en de keuken, het afmonteren van het elektra, het binnenschilderwerk en het aanleggen van het terras 283.613 Euro. Dit bedrag was door de ledenvergadering van 13 april ter beschikking gesteld. Bar. Sinds het afscheid van Piet van Maaren per 1 januari 2002 als voorzitter van de barcommissie bestaat de commissie uit de volgende personen: Peter Zwarts, Voorzitter/ vergunninghouder; Susan Berkhof, Secretaris/agendabeheer; Vera Meijer-Hagemans, Inkoop/voorraadbeheer; Ben Heppenhuis, Inkoop/voorraadbeheer; Loes Adriaansens, Indeling bardiensten; Judith van de Berg v Saparoea, Indeling bardiensten; Wil Spijkers, Interne financiën bar/onderhoud clubhuis; Els van de Mast, Algemeen; Jan Teunissen, Algemeen; Door het vertrek van Piet van Maaren per 1 januari 2002 zijn er een aantal zaken veranderd. De functies inkoop, agendabeheer, financiën en dergelijke zijn nu bij verschillende personen ondergebracht. Hierdoor is het ook noodzakelijk dat men ruim van tevoren het evenementensheet invult. Susan beheert deze en zorgt ervoor dat de betrokken personen op de hoogte worden gebracht. Ook nieuw dit jaar is de barvrijwilliger. Door regelgeving van de overheid zijn we gedwongen tot verregaande professionalisering. De barvrijwilliger is nu een feit (dit is iemand die, gehouden aan een aantal regels, alcoholschenken mogelijk maakt). Om deze taak werkbaar te houden zullen er nog veel meer mensen opgeleid moeten worden. Goed nieuws is er aan de financiële kant. Door de inzet van Ben Heppenhuis als de vaste kracht op vrijdag, een betere controle op zaterdag en zondag, inkoopvoordelen en de prijsverhoging van vorig jaar, heeft de bar een bijzonder goede omzet gedraaid. Vorig jaar was de omzet 37.161 Euro bij een inkoop van 16.950 Euro (winstpercentage 54.4%). Dit jaar 41.561 euro bij een inkoop van 14.201euro (winstpercentage 65.9%). De 10% prijsverhoging komt de clubkas dus echt ten goede. Dit moge blijken uit de afdracht aan de penningmeester, welke is opgelopen van ca 20.000 Euro in het vorige seizoen, naar ruim 27.000 Euro in het afgelopen seizoen. Verslag Doelgroep verbreding 2001-2002. Het Ares bestuur streeft ernaar om haar accommodatie breder in te zetten. De achterliggende redenen zijn het verbeteren van de exploitatie, uitbreiding van het leden bestand en maatschappelijke betrokkenheid. Een commissie doelgroepverbreding is aan het werk gegaan met onderwerpen als Naschoolse opvang (zie ook het beleidsplan 2001 – 2005), LG hockey, Brede school en recent wordt gekeken naar Ouderen hockey.

 

Voor de naschoolse opvang is een behoorlijke ruimte nodig die in belangrijke mate gereserveerd moet blijven voor deze activiteit en waar de club dus niet vrijelijk over kan beschikken. Bovendien zou geïnvesteerd moeten worden in hulpmiddelen, wat afgezien van de investering in onze inbraakgevoelige omgeving extra risico’s met zich meebrengt.

 

Het LG hockey houdt in dat hockey faciliteiten worden aangeboden aan kinderen met een lichamelijke handicap. De kinderen moeten wel mobiel zijn in die zin dat onze velden helaas geen rolstoel hockey toelaten. Er wordt landelijk al het een en ander gedaan op dit gebied, zodat wedstrijden met andere clubs en tournooien mogelijk zijn. Deskundige begeleiding is noodzakelijk. Er zijn kontakten met andere clubs, met de KNHB en met instanties in Apeldoorn. Hoewel ons is verzekerd dat er in Apeldoorn voldoende belangstellinggis voor LG sporten heeft de oproep in de sticks geen enkele aanmelding opgeleverd. Op de Algemene ledenvergadering van 21 september kunt u meer horen over LG hockey (zie de agenda).

De Brede school is een initiatief van gemeente, scholen en buurtwerk en heeft als doel om de jeugd van 7 jaar zowel tijdens schooltijd als daarna met recreatieve en culturele activiteiten kennis te laten maken. Een van de onderwerpen is de sport waarbij Ares in Apeldoorn Zuid zich wil aansluiten voor het aanbieden van haar accommodatie en kennismaking met de hockeysport.

 

Ouderen hockey, een initiatief van Piet van Maaren en bij toeval ontdekt in Ede.is gericht op het aanbieden van sportieve recreatie aan personen van 60 tot 100. De zaterdag trimmers die dit als hun voorland zien hebben hiermee al geoefend.

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Pieter Paul Backhuijs, 055-5415200, Hans Kemeling 055-3553804 of Mia Jonkers 0573-432190. Helaas zijn genoemden op 21 september verhinderd, maar de voorzitter kan u verder informeren. De commissie Doelgroepverbreding kan overigens nog enige ondersteuning gebruiken.

 

 

Kunstgras

Het nieuwe kunstgras voldoet goed, zij het dat er nogal wat rommel opvalt. Door het inmiddels geïntensiveerde onderhoud, wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt Het oude kunstgrasveld is voorzien van nieuwe stukken tapijt, maar de wateroverlast is nog steeds aanwezig. Waarschijnlijk zal dit ook niet meer veranderen. Voor een mat van 16 jaar oud, voldoet hij echter nog.

 

Kunstgrasacties.

De acties voor het kunstgrasveld voorlopen voorspoedig en op 1 juli 2002 is ruim 25.000 Euro binnengehaald met de meest uiteenlopende acties, die door de commissie Fondsenwerving worden gecoördineerd. Zonder iemand of iets te kort te willen doen, springen daarbij de Keepersclinic, de verhuizing van een school, de Eurowisselactie, de Supportactie, de Kerstbingo, de Bloembollenactie, de Sponsorloop  en de Kookboekjes het meest in het oog. Ondanks dat het veld er inmiddels ligt, lukt het nog steeds mensen bereid te vinden de handen uit de mouwen te steken.

 

 

 

Ares in de Pers.

In het afgelopen jaar heeft Ares een aantal keren de pers gehaald. Met een grote brand is dat ook niet zo verwonderlijk. De daarop volgende inbraken zorgde ook telkens voor publiciteit, al hoop je op positievere beeldvorming. De artikelen m.u.v. de sportieve prestaties van Ares staan hieronder genoemd.

16 juli 2001 : (AC) Twijfelachtig beleid breedtesportgeld, waarin journalistieke kritiek op subsidie vor Ares.

16 augustus 2001 : (AC) Warmste dag eindigt in noodweer. Ares afgebrand: Blikseminslag ?

16 augustus 2001 : (AC) Hockey : Clubhuis Ares deels afgebrand.

17 augustus 2001 : (AC) Brand bij Hockeyclub blijkt aangestoken.

17 augustus 2001 : (AC) Ares moet opnieuw beginnen.

21 augustus 2001 : (AC) Tipgeld voor brand bij Ares, tevens advertentie.

23 aug 2001 : (Stadsblad) Feestelijkheden gaan door bij gedupeerde hockeyclub.

23 aug 2001 : (Stadsblad) Kosten kunstgrasveld deels door leden Ares bijeengebracht.

28 augustus 2001 : (AC) Artikel over Marthijn Sipkema.

september 2001 : (AC) Ingezonden brief van Stephen Takken over artikel Marthijn Sipkema.

3 september 2001 : (AC) Groot contrast op jubileumdag hockeyclub Ares

10 september 2001 : (AC) Buitenschoolse opvang bij hockeyclub.

26 september 2001 : (AC) Leden Ares achter plan voor kinderopvang.

26 september 2001 : (Stadsblad) Leden Ares achter plan voor kinderopvang.

20 oktober 2001 : (Hockeymagazine) Astrid Kemling bij Keepersclinic Ares.

24 oktober 2001 : Apeldoorns duo bekent brandstichting Ares.

29 maart 2002 : (AC) Mogelijk bedrijven op sportvelden.

18 april 2002. : Geen naschoolse opvang bij Ares, Verhuizing in koelkast.

7 mei 2002 : Rechtzaak brandstichting hockeyclubhuis uitgesteld

8 juni 2002 : Onderscheiding Piet van Maaren

 

 

Evenementen

 

Trimtoernooi.

Met een tent erbij kon er toch nog een beetje worden gefeest. Trimmers blijken daarvoor niet zo veel nodig te hebben. Het werd ondanks alles toch gezellig.

 

Keepersclinic.

Naast een paar topkeepers (zie ook Ares in de pers) waren er een heleboel keepers uit heel Gelderland naar Apeldoorn gekomen, om de laatste technieken van het keepen door te nemen.

 

Sinterklaasaasfeest

Zoals in alle jaren kwam de goede Sint ook Ares bezoeken. Hij schrok natuurlijk vreselijk van het afgebrande clubhuis, al hadden zijn Pieten hem dat natuurlijk al lang verteld.

 

Kerstbingo

Er waren eigenlijk geen grote feesten mogelijk. De vorig jaar in ere herstelde kerstbingo kon nog net in de tijdelijke kantine worden gehouden, maar daarmee was ook meteen de grens bereikt.

 

Paasontbijt.

Voor de tweede keer werd dit Paasontbijt gehouden. Veel kinderen deden er aan mee.

 

Notaris van Dooren’s Open.

Op 26 mei werd het van Dooren’s open Familietoernooi gehouden. De bedoeling dit keer was om het mogelijk te maken voor onervaren spelers een zekere bescherming in te bouwen. Er werd gespeeld in een fanatieke Poule en in een echte recreatie Poule. Op het veld was van dit onderscheid nog te weinig te merken.

 

DHL

Op 1 juni organiseerde Ares voor DHL een landelijke sportdag. Ca. 250 werknemers van DHL sloofden zich uit.

 

Minislotdag.

Op 2 juni organiseerde Ares voor Mini’s uit heel Gelderland de jaarlijkse slotdag.

 

Vrijwilligersavond

Op 8 juni werd de traditie getrouwe vrijwilligersavond gehouden. Deze stond dit jaar in het teken van het afscheid van Piet van Maaren. De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inzet. Ook dit jaar hebben weer meer dan 100 mensen zich ingezet om de club draaiende te houden. Hij hoopte dat ook het komende seizoen weer een beroep op iedereen zou mogen worden gedaan.

 

 

Ledenvergaderingen met de highlights

 

22 september 2001.

Bestuurssamenstelling :

Aftredende bestuursleden : Rein Takken.

Nieuwe bestuursleden : Pieter Paul Backhuijs als voorzitter Accommodatie Commissie.

 

Vanaf dat moment is de samenstelling van het bestuur als volgt :

Peter Steenmeijer; voorzitter, Lou van Noorden; Vice Voorzitter, Marga Venema-Remmers; Secretaris, Aad Verveld; Penningmeester, Jules Groenenberg, Technische Commissie, Pieter Paul Backhuijs, Accommodatie Commissie.

 

Het bestuur stelt voor om een nieuw beleidsplan 2001-2005 voor te leggen, omdat het oude reeds in grote lijnen is gerealiseerd.

Centraal daarin staan de gewenste ledengroei, het uitbreiden van de activiteiten bij Ares, zodat de accommodatie breder wordt gebruikt en een nieuw kunstgrasveld in 2004.

 

5 januari 2002.

Deze vergadering stond geheel in het teken van de plannen rond de herbouw van het clubhuis. Voorgesteld werd een bedrag ter beschikking te stellen van nlg 575.000. De bedoeling was op deze avond zoveel mogelijk commentaar op het ontwerp en de financiering los te krijgen. Gezien de vele reacties mag de avond als geslaagd worden beschouwd. De algemene teneur was dat het ontwerp als mooi werd gekwalificeerd, maar dat er nogal wat opmerkingen werden gemaakt over het nut van de vide. Uiteindelijk kreeg het bestuur groen licht voor het ontwerp, wat ca 75.000 nlg duurder zou worden dan een eventuele herbouw van het oude clubhuis.

 

13 april 2002.

Ook deze vergadering stond in het teken van de plannen van de gemeente en de herbouw van het clubhuis. Voorgesteld werd een bedrag van 625.000 nlg, inmiddels omgerekend tot 283.613 Euro ter beschikking te stellen voor de herbouw van het clubhuis. Herberekening leidt meestal tot een hoger bedrag, ondanks het feit dat er toch al een aantal versoberingen werden doorgevoerd. Na een stevige discussie, waarin het bestuur en de herbouwcommissie het vuur aan de schenen werd gelegd, werd tenslotte met een ruime meerderheid het voorstel van het bestuur ondersteund met de boodschap toch nog te proberen wat eigen werkzaamheden uit te onderhandelen.

 

 

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft veel vaker dan gebruikelijk vergaderd. De brand in het clubhuis en de gevolgen daarvan hebben een grote wissel getrokken op de inzet van alle bestuursleden. Er werd vergaderd op 12 juli, 11 augustus, 20 augustus, 27 augustus, 10 september, 8 oktober, 22 oktober, 10 december 2001 en vervolgens op 3 januari, 28 januari, 25 februari, 18 maart, 8 april, 29 mei en 11 juni 2002.

 

 

Personele zaken.

Op de vergadering van 22 september 2001 werden Mia Jonkers en Bartje Vos benoemd tot Lid van Verdienste. Voor Mia werd hiermee door de leden de erkenning uitgesproken voor vele jaren trouwe dienst als Mini-coördinator. Mia nam op dezelfde avond afscheid. Bartje Vos werd benoemd tot lid van verdienste wegens haar niet aflatende inzet voor Ares. Bartje blijft gelukkig nog.

 

Op 31 oktober overleed ons Erelid Ans Venhoeven. Zij heeft vele jaren voor Ares zéér veel betekend. Gelukkig was zij er op 19 mei nog bij toen haar Ares het 8ste lustrum vierde. Het was bekend dat zij na die aanwezigheid snel achteruit ging. Het overlijden kwam dan ook niet als een verrassing.

 

Op 24 april overleed onze ex-voorzitter Wouter van Dijk. Op 1 september, bij de opening van het kunstgrasveld was hij er nog bij, maar toen waren de eerste symptomen van zijn ziekte reeds onderkend. Hij was niet alleen voor Ares belangrijk, maar ook binnen het district vervulde hij zolang hem dat werd toegestaan een belangrijke rol.

 

Op 8 juni werd afscheid genomen van Piet van Maaren. Hij is voortdurend betrokken geweest bij Ares vanaf 1967 t/m heden.Eerst als lid van de jeugdcommissie, later als voorzitter van de jeugdcommissie vanaf 1969 t/m 1979. Vervolgens voorzitter van de hockeyclub vanaf 1979 t/m 31 mei 1986, alwaar bij het afscheid als voorzitter hem het erelidmaatschap is toegekend. Vanaf die datum t/m heden betrokken bij de werkzaamheden in de kantine en vanaf zijn pensionering voorzitter van de Bar-commissie.

Ter gelengeheid van zijn afscheid reikte Burgemeester de Graaf hem de versierselen uit die behoren bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.