Verenigingsjaar 01-07-20009 t/m 30-06-2001

bijgewerkt op

Bestuur :

 vanaf 23 september 2000
Voorzitter Peter H.A. Steenmeijer
Vice Voorzitter/Operationele Dienst Lou van Noorden
Secretaris Marga Venema-Remmers
Penningmeester/Vz. Sponsorcommissie Aad Verveld
Hockeytechniek Jules C. Groenenberg
Vz. Accommodatie Commissie/ Materiaalcommissaris Rein Takken

Commissies :

 vanaf 23 september 2000
2de Penningmeester Elise Harleman
Technische Cie. Ron Soeteman
Scheidsrechters Commissaris Jan Slot
Team Commissaris/ Wedstrijdcommissaris Bartje Vos
Jongste Jeugd Mia Jonkers
Zaalcommissaris Jan Mulder
Vz. Sponsorcommissie Marco de Ruyter
Bar Commissaris/Inkoop Piet van Maaren
Vz. Public Relationscie. Corry van Litsenburg
Redactie Sticks Joop van Litsenburg

Trainingsstaf :

 vanaf 28 augustus 2000
Hoofd Jeugdtrainer Bart Wortelboer
Trainer/Coach Heren 1 Bart Wortelboer/Ron Soeteman
Trainer/Coach Dames 1 Louis Koning/Wessel Verhoeff

Aanstelling Bart Wortelboer tot Hoofd Jeugdtrainer

Tijdens een korte plechtigheid werd het contract tussen Hockeyclub Ares en Bart Wortelboer ondertekend. Namens Hockeyclub Ares tekende Peter Steenmeijer en Aad Verveld resp. voorzitter en penningmeester.

Uitreiking Golden Stick

Tijdens het paasontbijt op 14 april 2001 werd Ares verrast met de Golden Stick. Deze Stick mochten wij even vasthouden en werd uitgereikt door de KNHB als blijk van een goed jeugdbeleid. Met het aanstellen van een betaalde HoofdJeugdtrainer in augustus 2000 heeft Ares een neiuwe weg ingeslagen, die de aandacht van de Bond had getrokken. De Golden Stick was in Nederland nog maar aan een paar clubs eerder uitgereikt.

Ledenwerving voor Ares

Op zaterdag 14 april 2001 werd er voor Ares reclame gemaakt op het Raadhuisplein 


Jules en Vera

Notaris van Dooren Open/Familietoernooi van Ares

Op maandag 16 april werd familietoernooi bij Ares in ere hersteld. Notaris Louis van Dooren verbond er zijn naam aan.Hoe gezellig het was.

Huldiging 400ste lid van Ares

Op 21 april 2001 werd Nadieh Hazes gehuldigd als 400ste lid van Ares.Zij kreeg uit handen van voorzitter Peter Steenmeijer een oorkonde uitgereikt.