Verenigingsjaar 01-07-1999 t/m 30-06-2000

bijgewerkt op

Bestuur :

 Vanaf 25 september 1999
Voorzitter Peter H.A. Steenmeijer
Vice Voorzitter Thea Regenboog
Secretaris Esther Mulder
Penningmeester Aad Verveld
Hockeytechniek Joost van der Schaaf
Operationele Dienst Lou van Noorden

Het verenigingsjaar 1999-2000.

In de zomer van het jaar 1999 werden er al op voorhand verbeteringen aangebracht aan de accommodatie. Het clubhuis werd op verschillende plaatsen gerepareerd en geschilderd. Grootscheepse renovatie werd echter vermeden, zolang er nog zekerheid bestond omtrent het voortbestaan van Ares.Op 25 september werd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur met een zeer ruimte meerderheid besloten om de lopende fusiebesprekingen af te breken en verder te gaan met de verdere opbouw van Ares als zelfstandige club. Dit voorstel is door 93 aanweizge leden ondersteund, terwijl er 6 leden tegen dat voorstel hebben gestemd. Daarna trad een grotendeels vernieuwd bestuur aan, waarin van het oude bestuur Thea Regenboog en Ester Mulder aanbleven. Het nieuwe bestuur presenteerde een nieuw beleidsplan, waarin ledengroei, hoofdjeugtrainer en een nieuw kunstgrasveld centraal stonden.
In februari traden The en Esther echter nog voortijdig af.
Op de ALV van 20 mei 2000 werd Marga Venema-Remmers als Secretaris benoemd.. Lou van Noorden nam de taak van  Thea over als Vice-voorzitter. Diezelfde vergadering werd ook besloten tot het aangaan van een dienstverband met Bart Wortelboer voor de periode van 1 jaar. 
 
In dit jaar werd de door de taskforce in juni 1999 uitgebrachte aanbevelingen in de praktijk getoetst. Er is hard gesleuteld aan de organisatie en aan de reglementen. Veel van wat bekend werd verondersteld werd ook opgeschreven.

Aan het einde van het verenigingsjaar waren er 342 leden.